Tematică

 Instituții proactive. Oameni și Proiecte

Instituțiile proactive sunt reprezentate de oameni la fel de proactivi în sensul anticipării provocărilor și pregătirii comunității pentru drumul către binele comun.

Iar proactivitatea în inițierea și derularea proiectelor publice presupune aproape întotdeauna cooperarea între instituții publice și deseori între instituții publice și societatea civilă, respectiv cu mediul privat.

La Lumea Geospațială 2019 vom analiza proiecte publice de impact semnificativ pentru comunitate din perspectiva cooperării instituționale și le vom dezbate pentru a identifica bune practici pentru creșterea calității cooperării. Care sunt acele modalități de definire a binelui comun astfel încât activitățile tuturor actorilor instituționali din comunitate să fie și mai bine corelate între ele? Cât de fezabilă este dorința de a defini obiective strategice ale comunității care mai apoi să se regăsească în planurile instituțiilor?

Participă la Lumea Geospațială 2019 pentru ca împreună cu cei care-și prezintă proiectele publice să contribui la calitatea și diseminarea bunelor practici identificate. Ca de obicei, pe lângă prezentări și dezbateri interactive, participanții la Lumea Geospațială pot testa soluții concrete pentru aplicarea conceptelor dezbătute.