Colaborare academică Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Universitatea din Sibiu

Pentru a pregăti cât mai temeinic studenții, instituţiile de învăţământ superior au nevoie de parteneriate cu mediul privat prin care să aibă acces la aplicaţii, consultanță și literatură de specialitate. Intergraph Computer Services este un astfel de partener, iar peste 90 de studenți ai Universității Sibiu folosesc gratuit produsele Geomedia Profesional în pregătirea pentru viitoarele meserii.

Părţile implicate:

 • Universitatea „Lucian Blaga"din Sibiu – fondată în 1990, cinci Facultăţi, peste 20.000 de studenţi pregătiţi până în prezent

 • Intergraph Computer Services – partener local al Hexagon Geopatial/Intergraph

 • Intergraph U (cunoscut anterior drept Registred Research Laboratory) – program de parteneriat educaţional iniţiat de Hexagon Geospatial

Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu este una dintre cele mai active instituţii de învăţământ superior din România în cadrul programului Intergraph U (ex- Registered Research Laboratory). Pentru a da o notă cât mai aplicată proceselor educaţionale, în 2008 Universitatea a inițiat o colaborare cu Integraph Computer Services pentru crearea unui suport de curs bazat pe GIS, dedicat studenților din anii terminali ai Facultăţii de Inginerie. În mod curent, peste 90 de studenţi de la specializările  „Ingineria și Protecţia Mediului în Industrie” şi „Ingineria Traficului şi a Transporturilor” folosesc produsele Hexagon Geospatial în cadrul cursurilor de Sisteme Informatice Geografice, la anul IV.

Colaborarea a făcut parte din proiectul educațional Intergraph U și a implicat utilizarea licenţelor educaționale pentru produse precum Geomedia Proffessional și Geomedia Transport Manager, alături de alte resurse de informare online (prezentări, tutoriale etc).
Numărul studenţilor a crescut constant, de la 20 în primul an de aplicare până la 90 de studenți în 2014. Ca urmare a acestor colaborări, numărul de proiecte în care, studenții de la Facultatea de Inginerie au utilizat soluţii geospațiale  a crescut de asemenea, la  circa 70-80, în fiecare an, precum şi numărul de lucrări de Licenţă susţinute de aceştia.  Licențele Geomedia Professional au fost utilizate pentru instruirea studenților privind procesul de realizare a hărților de specialitate, realizarea bazei de date geografice și efectuarea analizelor asupra conținutului informaţional al bazelor de date realizate. Studenții au învățat prin exerciții practice să întocmească și să redacteze hărțile geografice digitale, dar și să realizeze și să analizeze planurile cu zonele funcţionale ale unor localități sau alte analize geospațiale complexe. Cerințele proiectelor au vizat atât activitatea de vectorizare, cât şi de analiză a datelor.

Motivația

Facultatea de Inginerie din cadrul Universității „Lucian Blaga" din Sibiu și-a reînnoit constant implicarea în programul Intergraph U, inclusiv în 2015, ceea ce aduce activarea a 100 de licențe GeoMedia Professional. Care a fost motivația? „În primul rând dorința de a transmite studenților cunoștințe despre un software GIS performant și despre cum pot pune harta la baza unei decizii, iar în al doilea rând, lipsa bugetului necesar pentru achiziția acestor licențe. În 2008, structura programului RRL mi s-a părut foarte inspirată, obținerea licențelor fiind legată de realizarea a cel puțin două lucrări, fapt care ne-a determinat să lucrăm cu aplicațiile și să câștigăm experiență,” afirma Prof. ing. Sorin Borza.

Proiecte și lucrări realizate

Tematica proiectelor realizate de studenții sibieni cu ajutorul produselor Geomedia este foarte diversă și foarte aplicată. Cele mai reprezentative proiecte derulate în cadrul programului au fost:

 • „Analiza zgomotului produs de către transportul rutier într-o zonă a municipiului Sibiu și realizarea unei  hărți de zgomot pentru zona selectată" - Codrea Sebastian, 2011

 • „Sistem informatic geografic pentru monitorizarea apelor din judeţul Sibiu" - Trita Olimpia, 2011

 • „Optimizarea cu ajutorul GIS a sistemului de colectare a deşeurilor din localitatea Mediaş, judeţul Sibiu şi proiectarea staţiei de sortare aferente" -  Michi Diana, 2011

 • „Cercetări privind poluarea fonică din cauza traficului rutier într-o zonă a municipiului Sibiu" - Cosma George, 2012

 • „Proiectarea sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare a apelor din oraşul Băile Olăneşti" - Parvulescu Ramona, 2012

 • „Contribuţii privind realizarea unui sistem integrat pentru analiza şi cercetarea poluării cu monoxid de carbon în Sibiu folosind Sisteme informatice geografice" - Schneider Ilie, 2012

 • „Studiu privind transportul urban  din Sibiu folosind software GIS" - Alin Sofan, 2013

 • „Monitorizarea râului Olt în judeţul Vâlcea folosind analiza multicriterială" - Voicu Ana, 2014

 • „Analiza și proiectarea unui parc eolian  cu turbine cu ax vertical în zona Tălmaciu" - Bakos Alexandru, 2014

 • „Proiectarea unui sistem de colectare pneumatică a deșeurilor în cartierul Ștrand din Sibiu" - Badila Sebastian, 2014

 • „Analiza și proiectarea unui parc de celule fotovoltaice situat în zona extravilană a drumului judeţean 106 Sibiu-Poplaca" - Alin Dragomir, 2015

 • „Optimizarea traficului în Municipiul Sibiu prin realizarea unui tunel" - Ionuţ Dobrescu, 2015

Beneficii și perspective

„Programul Integraph U și licențele Geomedia au fost de un real folos în activitatea mea didactică. Am început în 2008 cu o grupă de 20 de studenţi, care însă a crescut constant: 30 în anul universitar 2009-2010, 70 în 2012 şi peste 90 în 2015. În timp, experiența a crescut, iar în ultimii ani, cele mai interesante proiecte realizate de studenţii mei au fost efectuate cu Geomedia Professional. Din 2012, am reușit să introduc în planul de învățământ de la secția Ingineria Transportului, o materie axată pe GIS, unde să putem transfera studenților cunoștințe despre Geomedia Professional și Geomedia Transportation. Pe baza experienței din laborator, în 2011 am publicat o carte la editura Universității «Lucian Blaga» din Sibiu despre modul de lucru cu software-ul Geomedia Professional. Cunoștințele acumulate la cursurile de GIS și prin derularea proiectelor sunt foarte relevante, iar din această perspectivă, beneficiile sunt majore, pentru că studenţii învaţă să lucreze cu un software performant, aflat în topul produselor de pe piață, crescând astfel oportunitățile angajării după finalizarea studiilor, ” afirmă Prof. Ing. Sorin Borza, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu.